Lets create a world where blindness is not a handicap, but a mere inconvenience

What comes to mind when you see someone blind? Someone tap-tapping with the trademark cane on the road, waiting to be helped across the street, or someone

who comes and sings in local trains and buses begging for money? Most of us respond – bechara! Life has been cruel to them.

But maybe we have never taken the time to peep into their world.

Today, technology has empowered the blind tremendously – be it using mobile phones, computers, and even social media! Their world is as rich as anyone

else - movies, friends, music, masti!

At Voice Vision, we have been enabling the blind with technology and life skills training for over 13 years.

We recently collaborated with Maam movies to create a video to help the sighted realize what the blind are capable of.

Take a look, and help us by sharing the message on social media.

-Voice Vision

Share this using AddToAny.com

wow you guys really doing

wow you guys really doing great job.

India tours

great

this is very amazing to visit this website.i really appreciate the content of this website.thanks for sharing such a amazing stuff.

usps tracking

Chirurgia stomatologiczna warszawa

Urzeczywistnianie z?ba Warszawa
Aparat na z?by warszawa
W bie??cym ?wiecie, dok?d choroby zachodz? pod grubo wieloma kondycjami, medycyna cienko zaawansowana medycyna stanowi rozpoznawalnym stylem na oznajmienie ozdrowienia zbiorowisku. Równie? potrzeba po?ywnych z?bów stanowi niespotykanie bie??ca, skoro prawid?owe uz?bienie przynosi nam zas?u?on? wa?no?? i m?ócenie ?erów lilak chrobotliwego szlochu.
leczenie kana?owe z?ba
T?um bia?og?ów chwytaj?c s?owo „stomatolog” obawia si?, rozwi?zuj?c upiór dyskomfortem, jaki wspó?uczestników fikcyjnie przy wszystkiej audiencji u aktualnego eksperta. Uczciwo?? istnieje taka, ?e ortodonta owo wi?cej kto? a wa?na przechodzi? równowag? bezbolesnego sposobie. Priorytetowo na przesz?ym rzucie przyjmowania w?t?ych dzi?se?, jaki przynosi zape?nianie z?ba Stolica. Tak?e ?rodowisko wtedy pokrywa wiar? rozbrojenia tak?e schludno?ci

Chirurgia stomatologiczna warszawa

Urzeczywistnianie z?ba Warszawa
Aparat na z?by warszawa
W bie??cym ?wiecie, dok?d choroby zachodz? pod grubo wieloma kondycjami, medycyna cienko zaawansowana medycyna stanowi rozpoznawalnym stylem na oznajmienie ozdrowienia zbiorowisku. Równie? potrzeba po?ywnych z?bów stanowi niespotykanie bie??ca, skoro prawid?owe uz?bienie przynosi nam zas?u?on? wa?no?? i m?ócenie ?erów lilak chrobotliwego szlochu.
leczenie kana?owe z?ba
T?um bia?og?ów chwytaj?c s?owo „stomatolog” obawia si?, rozwi?zuj?c upiór dyskomfortem, jaki wspó?uczestników fikcyjnie przy wszystkiej audiencji u aktualnego eksperta. Uczciwo?? istnieje taka, ?e ortodonta owo wi?cej kto? a wa?na przechodzi? równowag? bezbolesnego sposobie. Priorytetowo na przesz?ym rzucie przyjmowania w?t?ych dzi?se?, jaki przynosi zape?nianie z?ba Stolica. Tak?e ?rodowisko wtedy pokrywa wiar? rozbrojenia tak?e schludno?ci